Ujetí od dopravní nehody

Za spáchání dopravního přestupku „Ujetí od dopravní nehody“ je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. 

Jednou ze základních povinností účastníka dopravní nehody je zastavení vozidla a poskytnutí pomoci osobám, které ji potřebují. Současně jsou účastníci dopravní nehody spolupracovat při zjišťování příčin dopravní nehody, aby bylo možné určit jejího viníka, z jehož povinného ručení bude uhrazena škoda poškozeným. Pokud řidič tyto povinnosti nesplní, může se dopustit nejen přestupku, ale i trestného činu. Rozlišení přestupku a trestného činu je dáno především závažností dopravní nehody.

Pokud při dopravní nehodě došlo ke zranění, je povinností nejen řidiče, ale všech osob, které se v blízkosti dopravní nehody vyskytují, poskytnout zraněným potřebnou pomoc. Pokud by zraněným neposkytl potřebnou pomoc, dopustili by se některého z následujících trestných činů:

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku – tohoto přečinu se dopustí řidič dopravního prostředku (tedy nejen automobilu, ale i např. jízdního kola), které mělo účast na dopravní nehodě, pokud úmyslně neposkytne zraněným osobám potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Nezávisí tedy na tom, jestli byl tento účastník dopravní nehody jejím viníkem, povinnost poskytnout potřebnou pomoc platí i pro řidiče s účastí na dopravní nehodě, kterou nezavinil. Za potřebnou pomoc se považují úkony potřebné k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti zraněného, a v některých případech může spočívat pouze v přivolání lékařské služby. Pokud řidič s účastí na dopravní nehodě neposkytne zraněným potřebnou pomoc, vystavuje se hrozbě trestu odnětí svobody až na 5 let.

Neposkytnutí pomoci – pokud vážně zraněné osobě úmyslně neposkytnu potřebnou pomoc ostatní osoby v blízkosti dopravní nehody, ač tak mohou učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, dopouštějí se trestného činu, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
Pokud by však potřebnou pomoc neposkytla osoba, která je na základě svého zaměstnání takovou pomoc povinna poskytnout, zvyšuje se možný trest odnětí svobody až na 3 roky.

Pokud viník ujel od dopravní nehody, při které nedošlo ke zranění, bude se jednat pouze o přestupek. V takovém případě je možné účastníkovi dopravní nehody uložit pokutu ve výši od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a v blokovém řízení pokutu do 1.000,- Kč. Pokud by se přestupce tohoto přestupku dopustil v uplynulých 12 měsících dvakrát a vícekrát, nebylo by možné tento přestupek projednat v blokovém řízení a ve správním řízení by musela být uložena nejen pokuta, ale i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.

Češi při pojištění koukají jen na cenu, skutečný obsah je nezajímá

Češi při pojištění koukají jen na cenu, skutečný obsah je nezajímá. Co si ti zodpovědní nejčastěji připojistí?

Většina Čechů si povinné ručení jednou sjedná a už jej dále neřeší. Hlavně že cena byla snesitelná. Také moc neřeší doplňková pojištění
nejspíše v domnění, že se jim nemilá situace vyhne. Drtivá menšina si ale vše ráda pohlídá a raději si připojistí i něco navíc. Do které kategorie patříte vy?

Ještě předtím, než jdete přihlásit vozidlo, musí mít sjednáno povinné ručení, které majitele chrání při zavinění dopravní nehody nebo způsobení škody za miliony korun. Jedná se o uloženou povinnost, takže o jeho zřízení nelze diskutovat. Výběr poskytovatele i obsah si však můžete zvolit dle libosti.

Ve snaze najít odpověď na otázku, čemu Češi věnují nejvíce pozornosti, si nechala poradenská společnost Fingo.cz vypracovat průzkum preferencí, kterého se zúčastnilo na 3000 respondentů. Výsledky jasně ukazují, že nejdůležitější je cena, podle níž se rozhoduje 94,4 % účastníků.

Překvapivě pouze čtvrtinu zajímá spolehlivost nebo proces řešení události u dané pojišťovny. Přitom jde o zásadní informace mající
přímý vliv na průběh, a především správné plnění v případě pojistné události. Skoro to vypadá, jako by řidiči sjednávali pojištění jen pro splnění povinnosti s myšlenkou, že se jim nepříjemná situace vyhne. Často pak bývají rozhořčeni, když volbou špatného partnera přijdou o peníze nebo řešením tráví mnoho času. Překvapivě nejde o ojedinělé případy, ale třetinu respondentů, kteří v poslední době měnili pojistku.

Když jsme u změny pojišťovny, pouze 26,4 % dotázaných si pojištění nechává pravidelně posuzovat z hlediska ceny a rozsahu. Ve výsledku to
znamená, že téměř tři čtvrtiny se o kvalitu od založení nezajímají. Největší motivací pro revizi je pochopitelně cena (98,6 %), výrazně menší část (18,1 %) to dělá kvůli obsahu krytí.

Vedle ceny pojištění přemýšlí nad volbou pojišťovny a jejím jednání 23,6 % účastníků a pro 29 % respondentů jsou důležitá doplňková pojištění a asistenční služby. Možnosti připojištění zajímá 43,1 % dotázaných, z čehož nejčastěji (94,4 %) je poptávané připojištění čelního skla a srážka se zvěří (86,1 %). Na třetím místě (37,5 %) je prevence v případě havárie nebo vandalismu. O něco méně častěji (34,7%) přijde zmínka o poškození živlem. Možnost krádeže si připouští jen
18,1 % dotázaných a nejmenší zájem (1,4 %) je o pojištění zavazadel v autě, přičemž většina o této možnosti ani nevěděla.K dalším vyhledávaným produktům patří připojištění “přímá likvidace” nebo “nezaviněná nehoda”, kdy vám je škoda způsobena viníkem pojištěným u jiné pojišťovny. V takovém případě si pojišťovny veškeré náležitosti i zajištění opravy vyřídí samy mezi sebou. Nezapomínejte také na správný limit škody. Někdy jej klienti neúměrně snižují kvůli lepší finální ceně, ale při velké nehodě se to může tvrdě vymstít.

Zdroj: autorevue.cz

Flotilové pojištění

Definice Flotilové pojištění

Druh smlouvy, která obsahuje povinného ručení nebo havarijního pojištění a připojištění, kdy má klient v jedné smlouvě pojištěno 5 a více vozidel. Největší výhodou flotilového pojištění je možnost získání výhodnější ceny u pojišťovny z důvodu většího množství pojištěných vozidel.

Please select a valid form

V průběhu roku se změní pravidla registrace a evidence vozidel

V prosinci minulého roku podepsal prezident novelu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Cílem nové úpravy má být zjednodušení komunikace s úřady, rozvoj digitalizace nebo omezení administrativy. K nově zaregistrovaným vozidlům se už nebude vydávat velký technický průkaz a dojde také k prodloužení platnosti evidenčních kontrol.

Jaké změny nás čekají?

Novela zákona, resp. pravidla v ní obsažená budou nabývat účinnosti postupně od 1. 3. 2023 až do 1. 1. 2024.

Rezervace registračních značek –  změna od 1. 3. 2023

Žádosti o zápis v registru vozidel bude možné podávat elektronicky. Po zadání VIN vozidla (nemá-li vozidlo VIN, pak alespoň čísla podvozku) půjde rezervovat registrační značku až na 1 měsíc dopředu. Především dopravci tak budou moci začít vyřizovat potřebná povolení ještě před zápisem vozidla do registru vozidel. Řada povolení se totiž váže na přidělenou registrační značku.

Změny v oblasti evidenčních kontrol –  změna od 1. 3. 2023

Při registraci vozidla nebo zápisu změny provozovatele nebude třeba předkládat protokol o evidenční kontrole – ten bude mít úřad k dispozici on-line v informačním systému. „Dojde-li, typicky v případě ukončení leasingu, ke změně dosavadního provozovatele na vlastníka, zákon ruší nynější povinnost provádět evidenční kontrolu zcela. Platnost všech evidenčních kontrol se prodlouží ze stávajících 30 dnů na 1 rok.

Veterán a technická způsobilost – změna od 1.9. 2023

Historická vozidla, resp. jejich technická způsobilost, budou posuzovat stanice technické kontroly (STK). Výsledek technické bude platný 5 let. Po stejnou dobu bude nově platné také posouzení historické původnosti vozidla (to bylo dosud platné jen na 2 roky). Veterány s obručemi či loukotěmi, u nichž je nejvyšší konstrukční rychlost do 40 km/h, se budou kontrolovat na místě, které určí úřad, tedy půjde o mobilní kontrolu.

Přepis vozidla –  změna od 1.9. 2023

Pokud se bude měnit vlastník nebo provozovatel vozidla, bude nově možné, aby dosavadní i nový vlastník/provozovatel podali žádost zvlášť. Obě žádosti ale musí obdržet ten stejný úřad.

Soumrak velkých technických průkazů –  změna od 1.1. 2024

V posledních letech se velikost velkého technického průkazu zmenšovala, až se nakonec ukázalo, že jeho existence v papírové podobě postrádá smysl. Obsažené údaje lze totiž jednoduše dohledat v registru silničních vozidel. K nově registrovaným vozidlům se už velké technické průkazy vydávat nebudou.

Malý techničák s více údaji –  změna od 1.1. 2024

Naopak dosavadní malý technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla) bude obsahovat více údajů. Do doby účinnosti této změny připraví Ministerstvo dopravy aplikaci, v níž budou údaje ze zadní strany dosavadního velkého technického průkazu.

Trendy roku 2022

Google má v České republice svou pobočku, což jde vidět i na některých službách, které se dostanou právě do naší menší země poměrně brzy. České zastoupení společnosti Google se pochlubilo, co právě nejvíce Češi hledali nejvíce v tomto roce.

Letošní rok je výrazně ovlivněn další krizí. Tentokrát nejde o epidemii, ale o válku, kterou rozpoutalo Rusko vůči Ukrajině. Není tak divu, že Ukrajina a celé dění vévodí žebříčku.

Pomyslnou skokankou roku je prezidentská kandidátka Danuše Nerudová. Ve vyhledávání se také odrazila i úmrtí slavných osobností. Nejvíce uživatele zajímala Hana Zagorová. I tak se i v letošním vyhledávání odrazila pandemie a nejvíce se hledalo „Jak dlouho trvá karanténa?“. Kompletní seznam trendů si můžete prohlédnout níže.

Prohlédněte si trendy roku 2022 
Trendy roku
1) Ukrajina
2) Volby
3) Putin
4) Sberbank
5) Tank Ono
6) Stranger Things
7) Survivor
8) HBO Max
9) Wordle
10) Devadesátky
Češky a Češi
1) Danuše Nerudová
2) Jana Michailidu
3) Daniela Písařovicová
4) Jiří Procházka
5) Michal Redl
6) Agáta Hanychová
7) Shopaholic Adel
8) Saskia Burešová
9) Vojta Drahokoupil
10) Lela Ceterová
Události roku
1) Ukrajina
2) Volby
3) Příspěvek 5000
4) Opičí neštovice
5) Královec
6) Imagine Dragons
7) Cena nafty
8) Vémola vs. Marpo
9) České Švýcarsko
10) Kazachstán
Smutná loučení
1) Hana Zagorová
2) Anne Heche
3) Josef Abrhám
4) Královna Alžběta II.
5) Josef Somr
6) Ivana Trumpová
7) Technoblade
8) Nela Moravcová
9) Radim Uzel
10) Madeleine Albright
České filmy a pořady
1) Survivor
2) Devadesátky
3) Marie Terezie
4) Jan Žižka
5) Like House 3
6) Zoo
7) Love Island
8) Vyšehrad
9) Peče celá země
10) Špunti na cestě
Jak
1) Jak dlouho trvá karanténa
2) Jak zamrazit houby
3) Jak pomoci Ukrajině
4) Jak volit
5) Jak dlouho platí očkování
6) Jak dlouho platí PCR test
7) Jak dlouho trvá omikron
8) Jak poslat balík přes balíkovnu
9) Jak žádat o příspěvek 5000
10) Jak na octomilky

Povinné ručení pro veterána

Povinné ručení pro veterána je levné
U havarijního pojištění je možností podstatně méně a cena je úměrná vzácnosti vozu.

Ve vaší rodinné flotile máte staré auto, vyplatí se z něj uděláte veterána. ale není to tak jednoduché, jak by se zdálo, protože samotný veteránský věk nestačí. Vůz musí být technicky schopný jízdy po silnici – žádný pojízdný vrak tedy status historického vozidla nezíská, i když patřičného stáří dosáhne. Druhou podmínkou je, aby auto bylo v co nejvíc původním stavu.

Za více aut jedno povinné ručení

Povinné ručení je v běžné nabídce pojišťoven i pro veterány. Jejich majitele pak může těšit, že finančně vyjde velmi výhodně. Počítá se totiž s tím, že majitelé veteránů vyjíždějí na silnice jen občas, jejich rychlost je omezená a nemají důvod k riskantní jízdě.

Většina pojišťoven cenu povinného ručení u veteránů určuje podle obdobných pravidel jako u běžných vozů – počítá se segmentací podle typu vozu, místa bydliště, věku řidiče (kritérií pro výpočet je dnes přes dvacet). U veteránů je výsledná cena nižší, zhruba 10 % běžného pojistného.

Jak z vozu udělat veterána?

K získání zelených značek s písmenem V je potřeba platná klubová testace vozu na historickou původnost a krajská testace na technickou způsobilost. Náklady jsou 4 000 až 5 000 Kč. Foto vozidla o rozměrech 6 x 9 cm, doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, původní registrační doklad k vozidlu, technický průkaz nebo jiný věrohodný doklad k vozidlu. Když má majitel více historických vozů, může získat jedny značky ke všem najednou. V provozu pak smí být vždy z celé flotily jen jeden veterán, opatřený značkami. Veteránským autem se jezdí jen výjimečně – podle regulí nesmí být používáno například k podnikání či každodenní přepravě. S vydáním značek je spojen poplatek, který je maximálně 800 korun a dostanete za něj osvědčení o registraci vozidla, tabulky RZ a průkaz historického vozidla. Veterán může jezdit i s běžnými bílými značkami. Pojišťovny uznají jeho veteránský status, pokud podstoupí klubovou testaci, kterou je třeba pravidelně opakovat (prodlužovací testace stojí obvykle od 800 do 1 200 korun).

SUV

Velká SUV jsou v Evropě doménou hlavně luxusních výrobců

Porsche Macan

 

Range Rover Evoque D165 FWD

Mercedes-Benz GLC 200 9G-Tronic 4Matic Coupé

SsangYong Rexton 2.2 D E-XDI 220

Toyota Land Cruiser 2.8-I-D-4D

 

Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi

Mecedes-Benz G 350 d

 

 

Mecedes-Benz GLE 300 d 4Matic

BMW X5 xDrive25d

Pojištění motorky

Majitelé motocyklů mají zákonem stanovenou povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti z provozu vozidla na pozemních komunikacích, lidově řečeno povinné ručení. Do kategorie motocyklů spadají všechna jednostopá motorová vozidla, tedy mimo motorek také skútry, motorová kola, motorové koloběžky a čtyřkolky nebo tříkolky.

Povinné ručení motocyklu

Z povinného ručení jsou hrazeny veškeré škody, které způsobíte provozem svého motocyklu, druhému vozidlu či jeho posádce na zdraví a majetku třetích osob.

Havarijní pojištění motocyklu

Pojištění motorky, mopedu či skútru ALL RISK (havárie, odcizení, živel, vandalismus), ALL RISKOVÉ pojištění motocyklu vám zaplatí škody na vašem vlastním stroji, když způsobíte dopravní nehodu. Pojištění vám proplatí i škody, když se střetnete s jiným vozidlem, při odcizení motocyklu i živelné události.

Ukázka ceny pojištění motocyklu

Nejlevnější havarijní pojištění motocyklu

Havarijní pojištění motorky, mopedu či skútru za speciální ceny od 25.3.2022 do 25.5.2022.

Havarijní pojištění motocyklu zaplatí škody na vlastním stroji, když způsobíte dopravní nehodu. To se hodí třeba v případech, když dostanete smyk na mokré vozovce. Z havarijního pojištění se uhradí i škody, když se střetnete s jiným vozidlem. Škody třetích osob se hradí z povinného ručení, škody na vlastní motorce jsou hrazeny z havarijního pojištění.

Havarijní pojištění a povinné ručení pro motorkáře.
Příklad – muž narozený v roce 1973, motocykl Suzuki SV 650S 2009, 645 ccm, bonus 140 měsíců za 5195 Kč.

 

 

 

 

Nejvýhodnější výše spoluúčasti je 5 000 Kč. To znamená, že když bude škoda na vaší motorce například 100 000 Kč, vy zaplatíte 5 000 Kč, zbylých 95 000 proplatí pojišťovna. Platí pravidlo, že čím vyšší spoluúčast zvolíte, tím levnější bude vaše pojistné.

Povinné ručení pro motorkáře.
Příklad – muž narozený v roce 1973 a motocykl Suzuki SV 650S 2009, 645 ccm, bonus 140 měsíců za 915 Kč.

Jak pojistit vozidla ukrajinský​ch válečných utečenců?

Jak pojistit UA vozidla?
1, ČKP (Česká kancelář pojistitelů) vydala šestiměsíční moratorium. Co to znamená? Po dobu šesti měsíců od opuštění ukrajinského území bude případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky hradit ČKP k tíži garančního fondu bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat.

2) Pokud máte k vozidlu platnou ZK z Ukrajiny, pak toto pojištění platí i na území ČR. Ukrajina spadá do zelenokaretního systému

3) Pokud byste trvali na pojištění (nechcete z nějakých důvodů využít 6 měsíční moratorium) a nestihli jste si vozidlo pojistit při vstupu do první země zelenokretní dohody, můžete si v ČR pojistit hraniční pojištění
 
4) Pokud chcete vozidlo pojistit standardně, tak se nyní na ČKP připravuje jak sjednat pojištění
5)  Pro případný výpočet i sjednání pojištění, budeme potřebovat rodné číslo (datum narození pokud nemáte rodné číslo přidělené), nebo IČO (identifikační číslo osoby), jméno, příjmení, adresu v ČR, poznávací značku vozidla, VIN vozidla.
6) Nebo vyplňte ON-LINE AUTO POJIŠTĚNÍ poptávku