Ujetí od dopravní nehody

Za spáchání dopravního přestupku „Ujetí od dopravní nehody“ je řidičům přičítáno 7 bodů v rámci bodového systému (bodového hodnocení řidičů). Jedná se tedy o jeden z nejzávažnějších přestupků. Přestupek je možné vyřešit příkazem na místě (udělením pokuty) do 5000,- Kč. 

Jednou ze základních povinností účastníka dopravní nehody je zastavení vozidla a poskytnutí pomoci osobám, které ji potřebují. Současně jsou účastníci dopravní nehody spolupracovat při zjišťování příčin dopravní nehody, aby bylo možné určit jejího viníka, z jehož povinného ručení bude uhrazena škoda poškozeným. Pokud řidič tyto povinnosti nesplní, může se dopustit nejen přestupku, ale i trestného činu. Rozlišení přestupku a trestného činu je dáno především závažností dopravní nehody.

Pokud při dopravní nehodě došlo ke zranění, je povinností nejen řidiče, ale všech osob, které se v blízkosti dopravní nehody vyskytují, poskytnout zraněným potřebnou pomoc. Pokud by zraněným neposkytl potřebnou pomoc, dopustili by se některého z následujících trestných činů:

Neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku – tohoto přečinu se dopustí řidič dopravního prostředku (tedy nejen automobilu, ale i např. jízdního kola), které mělo účast na dopravní nehodě, pokud úmyslně neposkytne zraněným osobám potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného. Nezávisí tedy na tom, jestli byl tento účastník dopravní nehody jejím viníkem, povinnost poskytnout potřebnou pomoc platí i pro řidiče s účastí na dopravní nehodě, kterou nezavinil. Za potřebnou pomoc se považují úkony potřebné k odvrácení nebo snížení nebezpečí smrti zraněného, a v některých případech může spočívat pouze v přivolání lékařské služby. Pokud řidič s účastí na dopravní nehodě neposkytne zraněným potřebnou pomoc, vystavuje se hrozbě trestu odnětí svobody až na 5 let.

Neposkytnutí pomoci – pokud vážně zraněné osobě úmyslně neposkytnu potřebnou pomoc ostatní osoby v blízkosti dopravní nehody, ač tak mohou učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, dopouštějí se trestného činu, za který jim hrozí trest odnětí svobody až na 2 roky.
Pokud by však potřebnou pomoc neposkytla osoba, která je na základě svého zaměstnání takovou pomoc povinna poskytnout, zvyšuje se možný trest odnětí svobody až na 3 roky.

Pokud viník ujel od dopravní nehody, při které nedošlo ke zranění, bude se jednat pouze o přestupek. V takovém případě je možné účastníkovi dopravní nehody uložit pokutu ve výši od 2.500,- Kč do 5.000,- Kč a v blokovém řízení pokutu do 1.000,- Kč. Pokud by se přestupce tohoto přestupku dopustil v uplynulých 12 měsících dvakrát a vícekrát, nebylo by možné tento přestupek projednat v blokovém řízení a ve správním řízení by musela být uložena nejen pokuta, ale i zákaz řízení na 1 až 6 měsíců.