Češi při pojištění koukají jen na cenu, skutečný obsah je nezajímá

Češi při pojištění koukají jen na cenu, skutečný obsah je nezajímá. Co si ti zodpovědní nejčastěji připojistí?

Většina Čechů si povinné ručení jednou sjedná a už jej dále neřeší. Hlavně že cena byla snesitelná. Také moc neřeší doplňková pojištění
nejspíše v domnění, že se jim nemilá situace vyhne. Drtivá menšina si ale vše ráda pohlídá a raději si připojistí i něco navíc. Do které kategorie patříte vy?

Ještě předtím, než jdete přihlásit vozidlo, musí mít sjednáno povinné ručení, které majitele chrání při zavinění dopravní nehody nebo způsobení škody za miliony korun. Jedná se o uloženou povinnost, takže o jeho zřízení nelze diskutovat. Výběr poskytovatele i obsah si však můžete zvolit dle libosti.

Ve snaze najít odpověď na otázku, čemu Češi věnují nejvíce pozornosti, si nechala poradenská společnost Fingo.cz vypracovat průzkum preferencí, kterého se zúčastnilo na 3000 respondentů. Výsledky jasně ukazují, že nejdůležitější je cena, podle níž se rozhoduje 94,4 % účastníků.

Překvapivě pouze čtvrtinu zajímá spolehlivost nebo proces řešení události u dané pojišťovny. Přitom jde o zásadní informace mající
přímý vliv na průběh, a především správné plnění v případě pojistné události. Skoro to vypadá, jako by řidiči sjednávali pojištění jen pro splnění povinnosti s myšlenkou, že se jim nepříjemná situace vyhne. Často pak bývají rozhořčeni, když volbou špatného partnera přijdou o peníze nebo řešením tráví mnoho času. Překvapivě nejde o ojedinělé případy, ale třetinu respondentů, kteří v poslední době měnili pojistku.

Když jsme u změny pojišťovny, pouze 26,4 % dotázaných si pojištění nechává pravidelně posuzovat z hlediska ceny a rozsahu. Ve výsledku to
znamená, že téměř tři čtvrtiny se o kvalitu od založení nezajímají. Největší motivací pro revizi je pochopitelně cena (98,6 %), výrazně menší část (18,1 %) to dělá kvůli obsahu krytí.

Vedle ceny pojištění přemýšlí nad volbou pojišťovny a jejím jednání 23,6 % účastníků a pro 29 % respondentů jsou důležitá doplňková pojištění a asistenční služby. Možnosti připojištění zajímá 43,1 % dotázaných, z čehož nejčastěji (94,4 %) je poptávané připojištění čelního skla a srážka se zvěří (86,1 %). Na třetím místě (37,5 %) je prevence v případě havárie nebo vandalismu. O něco méně častěji (34,7%) přijde zmínka o poškození živlem. Možnost krádeže si připouští jen
18,1 % dotázaných a nejmenší zájem (1,4 %) je o pojištění zavazadel v autě, přičemž většina o této možnosti ani nevěděla.K dalším vyhledávaným produktům patří připojištění “přímá likvidace” nebo “nezaviněná nehoda”, kdy vám je škoda způsobena viníkem pojištěným u jiné pojišťovny. V takovém případě si pojišťovny veškeré náležitosti i zajištění opravy vyřídí samy mezi sebou. Nezapomínejte také na správný limit škody. Někdy jej klienti neúměrně snižují kvůli lepší finální ceně, ale při velké nehodě se to může tvrdě vymstít.

Zdroj: autorevue.cz