Jak postupovat při prodeji auta?

1. Připravte si kupní smlouvu

2. Evidenční kontrola

Před samotným přepisem auta na nového vlastníka je nutné s vozidlem ještě absolvovat evidenční kontrolu na STK, která prověří, zda skutečný stav vozidla souhlasí s údaji v technickém průkazu. Protokol o evidenční kontrole „evidenčku“ budete muset předložit při přepisu vozidla na úřadu.

3. Přepis vozidla na nového majitele

Nejdůležitějším krokem při prodeji vozidla je jeho přepis na nového majitele. Ten je v současné době poměrně jednoduchý. Není potřeba dodržet místní příslušnost úřadu a nemusí při něm být přítomny obě strany. Přepis je možné provést na dopravním odboru, bez ohledu na bydliště či sídlo prodávajícího. K převodu postačí přítomnost jedné strany (prodávajícího nebo kupujícího) – v případě, že bude mít s sebou úředně ověřenou plnou moc druhé strany. Tento proces nepodceňujte, vyhnete se problémům v budoucnu.

Společně s formulářem žádosti o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla je nutné na úřadu předložit:

  • velký i malý technický průkaz
  • protokol o evidenční kontrole
  • zelenou kartu jako doklad o sjednaném povinném ručení – pomůžeme Vám sjednat nejvýhodnější pojištění.
  • kupní smlouvu
  • doklady totožnosti přítomných osob
  • případně úředně ověřenou plnou moc druhé strany

4. Zrušení povinného ručení

Posledním krokem, který musíte učinit, je zrušení pojištění prodaného vozidla. Na základě kopie technického průkazu, kde je již uveden nový majitel, zrušíte jak povinné ručení, tak havarijní pojištění. Pojištění nikdy nezanikne automaticky a nelze jej převést na jiné auto nebo nového majitele.

Za tým FLOTILA.CZ

www.flotila.cz
www.pojisteni-firmy.cz