Pokuta za neplacení povinného ručení

Výzva k zaplacení příspěvku do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) se letos objevila ve schránce už sta tisícům lidí, kteří neplatí povinné ručení k registrovanému vozu. Ve spolupráci s ČKP jsme proto připravili přehled rad k čtyřem nejčastějším situacím.
Majitelé aut, kteří neplatí povinné ručení a jsou přistiženi, platí do garančního fondu České kanceláře pojistitelů (ČKP) za každý den nepojištění vozidla částku od 30 do 563 Kč podle druhu vozidla. Konkrétně u osobních aut jde o 30 až 93 Kč denně, dle objemu válců.

Informace k uplatnění samoregulačního opatření bonus/malus Bonusmalus_ČKP

POKUTY ČKP
DRUH VOZIDLA OBSAH, HMOTNOST POKUTA/DEN
osobní automobil do 1000 ccm včetně 30 Kč
osobní automobil do 1350 ccm včetně 35 Kč
osobní automobil do 1850 ccm včetně 47 Kč
osobní automobil do 2500 ccm včetně 65 Kč
osobní automobil nad 2500 ccm 93 Kč
nákladní automobil do 3500 kg včetně 86 Kč
nákladní automobil do 12 000 kg včetně 145 Kč
nákladní automobil nad 12 000 kg 261 Kč
tahač návěsů, přívěsů 563 Kč
traktor 16 Kč

Desítky tisíc neplatičů povinného ručení již výzvu od ČKP k zaplacení příspěvku do garančního fondu (GF) mají a nyní jsou povinni sankci zaplatit.

Jak se vyhnout zbytečným finančním postihům a co dělat, aby se nedostal dotyčný do rozporu se zákonem u těch nejtypičtějších situací.

1. V registru jsem veden jako vlastník vozidla, ačkoliv již vozidlo nemám

Podobných případů může nastat celá řada. Zpravidla bývá na vině nedůslednost vlastníka vozidla ve vztahu k registru vozidel. Jde zejména o oznamovací povinnost v souvislosti s hlášením změn. Pokud ji vlastník vozidla nesplní, může mu to přinést nepříjemnosti.
Do této skupiny patří i majitelé nepojízdných nebo neexistujících vozidel. Mnohdy ani neví, že nepojištěné vozidlo je na ně zaregistrováno – to může být rozebráno na součástky, nebo nepojízdné v garáži. Nepojízdné vraky je třeba trvale vyřadit z registru vozidel. Neexistující (rozebrané, zlikvidované) vozidlo lze z registru vozidel trvale vyřadit ve správním řízení. Správní orgán zjišťuje, zda po 1.5.2004 vozidlo nemělo ani jednou sjednané povinné ručení či ani jednou nebyla provedena STK. Při splnění všech podmínek lze vozidlo trvale vyřadit. U vozidel, která byla po 1.5.2004 pojištěna, nebo je záznam o provedené STK, musí majitel vozidla předložit doklad o ekologické likvidaci, ledaže by šlo o případ, kdy zanikl účel využití vozidla, ale i to musí majitel doložit.
Problémy mohou vzniknout motoristům, kteří vozidlo prodali či darovali, ale nezajistili potřebnou změnu v registru vozidel. Je na nich, aby zajistili změnu v zápise vozidla na registru vozidel. Toto je třeba učinit již při prodeji či darování vozidla, kdy má u sebe vlastník vozidla všechny potřebné dokumenty. Pozdější odhlášení by již mohlo být komplikované. Není radno nechávat přehlášení vozidla na kupujícím nebo obdarovaném. Snadno se pak stane, že ačkoliv již původní majitel vozidlo fakticky nevlastní, je stále formálně veden v registru jako jeho vlastník a doplatí na hříchy nového majitele. Pokud ten povinné ručení neplatí, je původní vlastník tím, kdo obdrží výzvu k zaplacení příspěvku do GF.
Po ukončení leasingové smlouvy dochází ke změně vlastnictví k vozidlu a původní vlastník (leasingová společnost) zpravidla ihned o změně informuje pojistitele, čímž zaniká povinné ručení. Nový vlastník vozidla má povinnost uzavřít novou smlouvu o povinném ručení.
V případech, kdy bylo majiteli vozidlo odcizeno, je to nutné nahlásit kromě policie i pojišťovně a na registru vozidel a vozidlo buď dočasně z registru vyřadit či alespoň dát do režimu depozitu podle § 15 odst. 5 zákona č. 168/1999 Sb. Toto je povinností vlastníka vozidla. V opačném případě je na registru veden stále jako vlastník vozidla a i on může obdržet výzvu k zaplacení příspěvku do GF.
Pozor by si měli dát i dědici, kteří získají vozidlo v dědickém řízení a zapomínají, že na ně přechází nejen práva z vlastnictví vozidla, ale i povinnosti. Pokud hodlají vozidlo užívat na veřejně přístupné komunikaci, je nezbytné, aby platili povinné ručení. Pokud vozidlo provozovat nehodlají, měli by jej dočasně či trvale vyřadit z registru vozidel.

2. Vozidlo nepoužívám, ale mám s ním jiné úmysly

V případě, kdy vozidlo neprovozujete, ale máte s ním ještě nějaké úmysly – například hodláte jej prodat nebo čekáte na zavedení šrotovného, musíte i nadále povinné ručení platit nebo vozidlo dočasně vyřadit z registru vozidel. Na přechodnou dobu lze sjednat i krátkodobé povinné ručení u vybraných pojišťoven.

Někteří motoristé jezdí jen po určité období roku – zpravidla v letní sezóně. Mezi ně patří motorkáři nebo majitelé obytných automobilů. I oni se musí rozhodnout mezi tím, zda za takové vozidlo platit povinné ručení, anebo je dočasně vyřadit z registru vozidel. Dočasně vyřazené vozidlo nesmí na veřejně přístupnou komunikaci, nemá registrační značky ani osvědčení o registraci, ale není za ně nutno platit povinné ručení. O dočasné vyřazení vozidla lze požádat příslušný registr vozidel. Tento úkon stojí 100 korun. Režim dočasného vyřazení lze na žádost vlastníka ukončit. Vlastník vozidla je povinen k žádosti předložit doklady o splnění podmínek pro provoz vozidla na pozemních komunikacích (platná pojistná smlouva o povinném ručení, doklad o technické prohlídce vozidla) a technický průkaz. Některé pojišťovny nabízí se specifickými podmínkami i produkty pro sezónní povinné ručení.

3. Vozidlo používám pouze určitou část v roce
4. Vozidlo neprovozuji, ani v budoucnu jej provozovat nehodlám

Pokud je vozidlo staré, neopravitelné a hodláte jej navždy vyřadit z provozu, anebo přestalo existovat (např. shořelo), je nutno jej trvale vyřadit z registru vozidel. O to lze požádat na příslušném registru vozidel. Od počátku roku 2009 je dle novely zákona č. 56/2001 Sb. možno vozidlo trvale vyřadit nejen v případě zániku vozidla, ale i v případě, kdy zanikl účel jeho využití. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb. je vlastník vozidla povinen doložit způsob zániku vozidla nebo jeho další využití. Nelze vyloučit, že trvalé vyřazení bude až výsledkem správního řízení. Trvalé vyřazení vozidla je ale konečné řešení – vozidlo při něm formálně a nevratně přestává v registru vozidel existovat.

Zdroj: peníze.cz

Start a Conversation

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *