Jak pojistit vozidla ukrajinský​ch válečných utečenců?

Jak pojistit UA vozidla?
1, ČKP (Česká kancelář pojistitelů) vydala šestiměsíční moratorium. Co to znamená? Po dobu šesti měsíců od opuštění ukrajinského území bude případné škody způsobené ukrajinskými vozidly na území České republiky hradit ČKP k tíži garančního fondu bez jakéhokoliv dopadu na ukrajinské motoristy, kteří tak mohou bez obav své vozidlo v ČR využívat.

2) Pokud máte k vozidlu platnou ZK z Ukrajiny, pak toto pojištění platí i na území ČR. Ukrajina spadá do zelenokaretního systému

3) Pokud byste trvali na pojištění (nechcete z nějakých důvodů využít 6 měsíční moratorium) a nestihli jste si vozidlo pojistit při vstupu do první země zelenokretní dohody, můžete si v ČR pojistit hraniční pojištění
 
4) Pokud chcete vozidlo pojistit standardně, tak se nyní na ČKP připravuje jak sjednat pojištění
5)  Pro případný výpočet i sjednání pojištění, budeme potřebovat rodné číslo (datum narození pokud nemáte rodné číslo přidělené), nebo IČO (identifikační číslo osoby), jméno, příjmení, adresu v ČR, poznávací značku vozidla, VIN vozidla.
6) Nebo vyplňte ON-LINE AUTO POJIŠTĚNÍ poptávku