Asociace silničních a odtahových služeb

Asociace silničních a odtahových služeb odeslala otevřený dopis asistenčním společnostem ve kterém upozorňuje na problematiku rostoucích nákladů. Zvláště v mimopracovní době nechtějí odtahové služby zajišťovat nepřetržité pohotovostní služby a čekat na výzvu asistenční služby k výjezdu. Bez pohotovostních služeb se čekání motoristy na pomoc u nepojízdného vozu může značně protáhnout.

Na českých silnicích se schyluje k problému, který pocítí především ženy za volantem: pokud přestane fungovat automobil jako dopravní prostředek, hrozí jim dlouhé čekání na pomoc v nouzi. Vozidla odtahových služeb nejezdí na dobré slovo, ale potřebují naftu jako palivo. Další náklady na mzdu zaměstnance odtahové služby se promítají do cen na kilometr, za které jede vozidlo odtahové služby na pomoc motoristovi v nouzi.

Nové ceníky, které dostaly odtahové služby od asistenčních společností letos v létě, ale nepokryjí skutečné náklady na ujetý kilometr. Vozidlům odtahových služeb se tak výjezd podle ceníku asistenčních společností nevyplatí. A tak profesní sdružení odtahových služeb sepsalo otevřený dopis pro asistenční společnosti.