Pojistnou událost

 • ZŮSTAŇTE, PROSÍM, ZDVOŘILÍ
 • ZACHOVEJTE, PROSÍM, KLID

EVROPSKÝ ZÁZNAM NEHODY KE STAŽENÍ 

ON-LINE FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ

Maximum file size: 268.44MB

Souhlasím se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v informačním oznámení o zpracování osobních údajů

Uplatnění při všech dopravních nehodách.

JAK POSTUPOVAT PO DOPRAVNÍ NEHODĚ A JAK NAHLÁSIT ŠKODU?

 • Je-li někdo zraněn, zavolat lékaře a policii.
 • Změny poloh na mísa nehody jsou dovoleny jen tehdy, pokud jsou nutné k záchraně zraněných nebo k zabezpečení provozu.
 • Bez souhlasu policie mohou účastníci opustit místo nehody jen tehdy, pokud potřebují první pomoc nebo aby přivolali policii.
 • Dále vyplnit a podepsat záznam o nehodě; slouží k záznamu skutkového stavu a pro jeho vyplnění
  není potřebná dohoda o otázce zavinění.
 • Mohou být uvedeny i protichůdné výpovědi, v nutném případě i na zvláštním listu.
 • Místo nehody z různých úhlů vyfotografovat a eventuálně i přeměřit.
 • Okamžitě předat příslušné pojišťovně.

Vyplněný formulář zašlete na email info@flotila.cz