Rubrika: FLOTILA.CZ

FLOTILA

Povinné ručení, HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ, ASISTENČNÍ SLUŽBY A DALŠÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ.

Flotilové pojištění vyjde levněji

Platí, že čím více vozidel flotila zahrnuje, tím lepší podmínky firma získá. Pojištění flotily bývá uzpůsobené na míru klienta, a to zejména v případě provozovatelů.

Kalkulace od flotila.cz

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si flotilu není taková věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Elektronická dálniční známka v ČR. Kde koupit? Platnost ?

Aktuální dálniční známky v ČR jsou platné až do 31. ledna 2021. Od 1. ledna 2021 nastává na českých dálnicích po 25 letech radikální změna, začnou se plošně používat Elektronické dálniční známky

Ceny elektronické dálniční známky 2021

Platnost Běžná cena Eko cena
Rok 1500 Kč 1000 Kč
30 dní 440 Kč 300 Kč
10 dní 310 Kč 200 Kč

Základní informace
Koupit ji bude možné od 1. prosince 2020 buď na eshopu edalnice.cz, na benzinkách, v kiosku nebo přes mobilní aplikaci.

Nové roční elektronické dálniční známky budou platné přesně rok o zakoupení, ceny zůstávají stejné, roční známka za 1.500 Kč. Nižší cenu mají auta na zemní plyn či biometa (takzvaná EKO cena). Po obdržení zaslání potvrzení o platbě začíná známka platit (lze si určit i datum od kdy má známka platit)

Automaticky jsou od placení elektronické dálniční známky osvobozeny vozy, které mají speciální SPZ („EL“) na elektrickou energii, vodík či hybridní pohon, nebo vozidla přepravující držitele ZTP či ZTP/P (držitel průkazu musí být ve voze při kontrole a je třeba předložit průkaz), nebo vozidla přepravující nezaopatřené děti se zhoubným nádorem nebo hemoblastózou, nebo historická vozidla se speciální registrační značkou a průkazem historického vozidla.

Dálniční známku nemusí platit vozidla na elektrickou energii nebo vodík, ale musí podat formulář „Oznámení o osvobození A“ a vyčkat na schválení žádosti.

Dálniční známku nemusí platit vozidla provozovaná domovy pro osoby se zdravotním postižením, pokud je přepravují, ale musí podat formulář
„Oznámení o osvobození B“ a vyčkat na schválení žádosti.

Při koupi elektronické dálniční známky přes eshop bude stačit vyplnit údaje o vozidle a zvolit druh elektronické dálniční známky včetně platnosti a zaplatit platební kartou. Do emailu obdržíte potvrzení a
můžete vyrazit na dálnici. Můžete také zvolit platbu bankovním převodem, nicméně vždy je elektronická dálniční známka platná až po obdržení potvrzení na uvedený email (v případě bankovního převodu to
tedy může pár dní trvat).

Kde najdu konec platnosti elektronické dálniční známky?
Na eshopu edalnice.cz jednoduše zadáte SPZ vozidla a stát registrace a uvidíte datum konce platnosti. Případně lze při nákupu známky přes eshop zadat kontakt a zaškrtnout, že chcete dostat upozornění na
blížící se konec platnosti.

Lze si určit, kdy začne elektronická dálniční známka platit?
Ano, nově si totiž můžete roční dálniční elektronickou známku koupit kdykoliv v průběhu roku. Platnost jednoho roku se bude tedy počítat od zvoleného dne počátku platnosti. Příklad: Určíte si jako první den
platnosti 5. ledna 2021, bude Vám tedy platit až do 5. ledna 2022 do 23:59:59 hodin.

Kdy si mohu novou elektronickou dálniční známku koupit?
První den, kdy bude zahájen prodej nových elektronických dálničních známek přes eshop edalnice.cz bude 1. prosince 2020. Od tohoto data bude možné koupit známku přes benzinové pumpy a samoobslužné kiosky.

Jak budou známky kupovat cizinci?
Eshop edalnice.cz bude v různých jazykových mutacích. Zakoupit si budou moci známku také u samoobslužných kiosků (také budou v různých jazykových mutacích) blízko hraničním přechodům. Či klasicky na benzinových pumpách.

Kdy volat policii?

V Česku platí, že se policie nemusí volat k nehodám se zjevnou škodou do 100.000 korun.

Když se nedohodnete
Zákon dnes jen stanovuje účastníkům nehody kromě jiného povinnost spolupracovat při zjišťování skutkového stavu, prokázat totožnost a sepsat společný záznam. Ani v tomto záznamu není uvedena shoda na zavinění nehody. Pokud tedy k dohodě nedojde, bude posouzení míry zavinění záležitostí pojišťoven. Pokud je účastníkem cizinec, raději volejte policii automaticky.

Víte, jak správně vyplnit záznam o dopravní nehodě?

Kdy (ne)volat policii?

1. Nabourali jste s vozem na leasing, nebo firemním?
Oznámit Policii ČR – NE
V tomto případě se sice jedná o majetek třetí osoby, ale zároveň jde o přímého účastníka střetu. Platí tak zde výjimka ze zákona: policii je nutné přivolat k dopravní nehodě,
jestliže dojde ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, ovšem s výjimkou škody na vozidle, jehož řidič má účast na dopravní nehodě, nebo škody na věci přepravované v tomto vozidle. Ovšem prostudujte si
smluvní podmínky ve smlouvě, kde může být zakotvena povinnost policii volat. A pak holt nezbývá než to udělat kvůli případným sankcím.
„Nepřivolání Policie ČR ve výše uvedeném případě není protizákonné, a proto by to samotné nemělo být důvodem krácení pojistného plnění. Roli ovšem mohou hrát jiné okolnosti. Pokud například není nehoda správně zdokumentovaná, není řádně doložen rozsah škody a podobně,“ vysvětluje
zástupce České kanceláře pojistitelů.
Další postup: Majitele či provozovatele vozidla, tedy leasingovou společnost či zaměstnavatele, informujte o nehodě neprodleně po jejím nahlášení na příslušné pojišťovně.
Poznámka: Při vyplňování záznamu o dopravní nehodě věnujte pozornost kolonce „pojištěný/pojištěná osoba“. Tu vyplňte v souladu s údaji v zelené kartě k automobilu – obvykle je pojištěnou osobou
zaměstnavatel, respektive provozovatel vozidla, nikoli konkrétní řidič vozidla!

2. Poškodili jste, nebo dokonce ulomili kolo ve výmolu?
Oznámit Policii ČR – NE
Další postup: Vyfotografujte si jednak místo nehody (výmol, ukradené víko kanálové vpusti apod.), jednak zda se v okolí nachází dopravní značení upozorňující na nerovnosti vozovky. Vše důkladně zdokumentujte pro řešení s pojišťovnou.

3. Porazili jste domácí, nebo hospodářské zvíře?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jedná se o povinnost ze zákona

4. Střetli jste se s lesní zvěří?
Oznámit Policii ČR – ANO
Ukládá to zákon

5. Poškodili jste při nehodě komunikaci, značení, svodidla?
Oznámit Policii ČR – ANO
Povinnost ukládá zákon

6. Došlo při havárii k poškození životního prostředí, například úniku provozních kapalin?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jde o zákonnou povinnost
Kam volat: Linka 112 – Při řešení havárie mohou být potřeba i další složky Integrovaného záchranného systému.
Další postup: Na lince Integrovaného záchranného systému (IZS) vám oznámí, kdo a jak bude vzniklý problém řešit. Zda bude potřeba jen výjezdu policie, nebo i zásahu hasičů.
Poznámka: Vždy vyčkejte na místě až do příjezdu policie, nebo hasičů!

7. Spadl na auto strom, nebo velká větev?
Oznámit Policii ČR – NE
Další postup: Vyrozumějte pojišťovnu, je důležité například udat, zda strom stojí na soukromém, nebo obecním pozemku, popsat okolnosti vzniku. Posuzuje se také, zda majitel mohl pád stromu nebo jeho části předvídat a škodě zabránit, nebo byly okolnosti neočekávané (vichřice apod.).
Poznámka: Pokuste se zajistit svědky, místo nehody dobře zdokumentujte!

8. Porazili jste v důsledku havárie plot, nebo poškodili dům?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

9. Ztratili, nebo zabouchli jste si klíče od vozu?
Oznámit Policii ČR – NE

10. Došlo k poškození zaparkovaného vozidla?
Oznámit Policii ČR – ANO
Je poškozen majetek třetí osoby.

11. Trefili jste při střetu na přejezdu železniční signalizaci?
Oznámit Policii ČR – ANO
Došlo k poškození obecně prospěšného zařízení.

12. Nejste schopni vlastními silami obnovit plynulost silničního provozu?
Oznámit Policii ČR – ANO
Je to povinné ze zákona.

13. Zničili jste nárazem sloup veřejného osvětlení?
Oznámit Policii ČR – ANO
Jedná se o poškození majetku třetí osoby.

Volejte policii, když dojde ke škodě na zdraví a životě, k poškození majetku třetích osob, ke škodě na pozemní komunikaci, dopravním značení, k poškození obecně prospěšného zařízení, jako je například železniční přejezd, ke zjevné škodě na vozidlech nad 100.000 Kč, k poškození životního prostředí

Neodjíždějte!
Místo střetu neopouštějte, nebo se po nahlášení nehody co nejdříve vraťte zpět. Nepožívejte na uklidnění alkohol ani jiné omamné látky.
Nahlaste škodu!
Informujte svou pojišťovnu, případně její asistenční službu.
Sbírejte důkazy!
Zdokumentujte podrobně okolnosti nehody a zajistěte si svědky.
Vlastní bezpečnost na prvním místě!
Navlečte si vestu, označte místo nehody trojúhelníkem v předepsané vzdálenosti.

Nehoda v zahraničí, vždy volejte!
V zahraničí vždy nahlaste nehodu policii i v případě drobných střetů. Neopouštějte místo nehody před příjezdem policie, jinak jde o trestný čin a někde i roky za mřížemi.
V Bulharsku, Chorvatsku, Maďarsku, Polsku, Rumunsku či na Ukrajině volejte policii vždy, i kdyby šlo jen o ťuknutí. V Itálii a Lucembursku kontaktujte policii dokonce i v případě, že vozidlo vytvořilo byť jen překážku provozu na pozemní komunikaci. V Rakousku platí, že přítomnost policie u méně závažné nehody je zpoplatněna 36 eury, tedy 920 korunami. V Německu se volá policie, když ke střetu vedlo i hrubé chování (agresivita či provokace) některého z účastníků, pokud viník z místa ujel, nebo při podezření, že některý z řidičů je pod vlivem alkoholu či drog. Sepište záznam! Uveďte nejen povinné údaje (lidé, vozidlo) zúčastněných stran, ale i vyhotovte nákres situace a zapište kontakty
na svědky.

Povinnost zimních pneumatik v Evropě a v České republice

Kde v Evropě je nutné mít na autě zimní přezutí? A co se vůbec u našich sousedů za zimní pneumatiku považuje.
Zimní typ pneumatiky je speciálně navržen pro použití v zimě, na sněhu a ledu, při nízkých teplotách. Vyznačuje se hlubším vzorkem, což mechanicky zlepšuje její záběrové schopnosti na sněhu nebo ledu, a pak také speciální směsí, jež je navržena tak, aby zlepšila záběr a optimálně fungovala při nízkých teplotách.
Pneumatiky testované výrobci jako zimní jsou označeny tzv. alpským symbolem (horský štít s vločkou uprostřed). V létě takové pneumatiky fungují výrazně hůře, mají horší jízdní vlastnosti na suchu a většinou i mokru a obvykle rovněž trpí větším opotřebením než letní pláště. Proto se použití zimních pneumatik obecně v létě nedoporučuje, zákon ho nicméně nezakazuje.
Povinnost jezdit na zimních pneumatikách neexistuje jen v České republice, ale i dalších evropských zemích.

České zákony předepisují použití zimních pneumatik od 1. listopadu do 31. března, pokud je na silnici souvislá vrstva sněhu, led nebo námraza, případně to lze s ohledem na klimatické podmínky očekávat.
Jako adekvátní náhrada zimní pneumatiky se dá podle našich předpisů považovat i pneumatika celoroční a také terénní. Zimní nebo adekvátní pneumatika v tomto období navíc musí mít hloubku vzorku minimálně čtyři milimetry (v létě stačí 1,6 mm). Použití zimních plášťů může místně nařídit také dopravní značka C 15 “Zimní výbava”, která platí nezávisle na ročním období.

Předpisy týkající se zimní výbavy se mohou v Evropě lišit. Například v Německu musí mít řidič na autě pneumatiky označené alpským symbolem, hloubka dezénu ale může být jen 1,6 mm. Stejně tak se v rámci Evropy liší časové okno, kdy zákon použití zimních plášťů předepisuje. V některých státech, zejména těch na jihu Evropy, nejsou zimní pneumatiky povinné, případně se nařízení liší i podle provincií, jako třeba v Itálii.

Povinná zimní výbava je v Rakousku povinná od 1. listopadu do 15. dubna. Řidičům, kteří na zasněžených rakouských vozovkách používají letní pneumatiky, hrozí pokuta ve výši pět tisíc eur. Hloubka vzorku zimní pneumatiky musí být minimálně 4 mm a je povinné je používat na všechna čtyři kola. Použití sněhových řetězů je povoleno při dodržení rychlosti maximálně 40 km/h, vjezd do některých horských oblastí může být dokonce povolen pouze s nimi.

V Německu musí zimní pneumatiky používat řidiči na všech čtyřech kolech, minimální hloubka vzorku je 1,6 mm, doporučeny jsou však 4 mm. Nezbytné je, aby se na obutí vašeho vozu nacházel již zmíněný alpský symbol. Použití zimních pneumatik je v Německu povinné bez ohledu na datum v případě, že je silnice pokryta sněhem, ledem nebo sněhovou břečkou. Tedy pokud nasněží v září či v květnu, na letních gumách nikam nejezděte. Nesplnění daných náležitostí vás bude stát 60 eur.
Při použití sněhových řetězů, které mohou být povinné při extrémních klimatických podmínkách, je povolená maximální rychlost max. 50 km/h.

Ve Švýcarsku není používání zimních pneumatik nařízeno. Řidič je však odpovědný za dopravní nehodu způsobenou kvůli používání letních pneumatik, za které je považována pneumatika s dezénem nižším než 4 mm. Švýcarsko povoluje sněhové řetězy, v některých horských oblastech je jejich použití dokonce povinné.

Ve Francii není zimní výbava taktéž povinná, existují však úseky s patřičnou dopravní značkou, kterými s letními pneumatikami neprojedete.

V Itálii není ustanovena žádná obecná povinnost. Zimní pneumatiky ale mohou být lokálně nařízeny speciálními značkami mezi 15. listopadem a 31. březnem. V Údolí Aosty (na malém autonomním území na severu) jsou povinné mezi 15. říjnem a 15. dubnem.

V Nizozemí a Lucembursku i Belgii je používání zimních pneumatik doporučené. Ve Velké Británii povinnost zimních pneumatik neexistuje.

V sousedním Polsku naopak používání zimních pneumatik není povinné. Na Slovensku je povinnost použití zimní výbavy stanovena od 15. listopadu do 31. března a platí i pro cizince. Minimální hloubka vzorku zimních pneumatik je 3 mm. Do Maďarska je pak nutno vzít s sebou sněhové řetězy, bez nichž nemusíte být do země vpuštěni. Zimní pneumatiky jsou však pouze doporučeny, resp. povinné jen v označených úsecích.

Ve všech třech pobaltských zemích je používání zimních pneumatik povinné. V Litvě to je od 10. listopadu do 1. dubna, v Estonsku od 1. prosince do 1. března a v témže rozmezí v Lotyšsku, s dezénem minimálně 3 mm. Ve všech třech zemích se opatření vztahují i na turisty.

Výrobci obecně doporučují, aby se zimní pneumatiky začaly používat ve chvíli, kdy nejnižší teplota klesne pod sedm stupňů Celsia, a naopak: jakmile teploty během dne již pod tuto hranici neklesají, je čas přezout na letní pláště. Některé nezávislé testy tuto poučku vyvracejí. Například brzdná dráha na suchu je lepší na letních pneumatikách i při teplotách okolo nuly.
Při výběru je vhodné zvážit, jak a kde s autem jezdíte. Pro obyvatele horské oblasti je podstatné chování a záběr na sněhu, v řadě dalších oblastí je naopak významnější chování na mokru. Pro ty, co jezdí celý rok po Praze nebo v Brně a okolí (a nenajedou toho mnoho), představuje zajímavou alternativu celoroční pneumatika. Vyhnou se s ní rovněž pravidelnému přezouvání.

Pokud se prokáže příčinná souvislost mezi použitými pneumatikami a vznikem škody a její výší, může pojišťovna zkrátit plnění v rámci povinného ručení a havarijního pojištění za to, že na voze ještě zimní gumy nemáte. V případě, že by pneumatiky při nehodě nehrály roli a škoda by nastala i při optimálním obutí vozidla, pojišťovna krátit nemůže.

Pomáháme najít nejlepší a nejlevnější pojištění, pomáháme všem řešit náhrady škody pro pojistné události.

Leasing

Leasing je smluvní dohoda, která zavazuje nájemce platit pronajímateli za užívání aktiva. Leasing je běžně aplikován na vozidla a nemovitosti, nicméně výrobní stroje jsou rovněž oblíbeným aktivem.

V podstatě je to smlouva mezi dvěma stranami, pronajímatelem a nájemcem. Dokud nájemce nezaplatí všechny splátky (většinou měsíčně), zákonným vlastníkem aktiva je stále pronajímatel. Nájemce musí rovněž dodržovat různé smluvní podmínky o nakládání s majetkem nebo vozem. Například nájemce, jenž splácí na leasing vozidlo, musí souhlasit, že bude vozidlo používat pouze k osobnímu užití.

Leasing v Česku
Jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v Česku teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, v základu rozlišujeme finanční a operativní leasing.

Kromě leasingu nabízejí v poslední době leasingové společnosti i další produkty jako spotřebitelský (zákaznický) úvěr, splátkový prodej apod. Pro leasingovou společnost tyto produkty představují vyšší riziko a jsou proto většinou dražší než finanční leasing.

Většina leasingových společností v Česku je členem České leasingové a finanční asociace.

Finanční leasing
Základním typem je finanční leasing, kdy financovaný předmět je po celou dobu majetkem financující (leasingové) společnosti a teprve na konci leasingu přechází vlastnictví na zákazníka. Vlastnictví předmětu financování významně snižuje riziko leasingové společnosti. Ta má v případě nedobytnosti pohledávky v ruce silný nástroj, umožňující využít §207 trestního zákoníku o „neoprávněném užívání cizí věci“. Riziko odcizení nebo zničení při havárii je kryto havarijním pojištěním. Toto pojištění může mít nižší sazby než individuální pojištění, protože leasingová společnost může s pojišťovnou sjednat lepší sazby. Kromě pojištění předmětu je možné rovněž pojistit riziko nesplácení z důvodu ztráty pracovní schopnosti, ztráty zaměstnání apod. Naše zákony (o dani z příjmu, dani z přidané hodnoty) pojem „leasing“ přímo neobsahují, ale mluví o něm jako o „finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci“. Při dodržení minimální délky (leasingové) smlouvy je možné leasingové splátky započítat přímo do daňově uznatelných nákladů, délka smlouvy je přitom většinou kratší než doba odepisování předmětu při jeho vlastnictví.

Zpětný leasing (Nepřímý finanční leasing)
Speciální formou finančního leasingu je tzv. zpětný leasing, při kterém majitel nějaké věci (dopravního prostředku, výrobního stroje, nemovitosti atp.) tuto věc nejprve prodá leasingové společnosti, která mu následně na tuto věc poskytne finanční leasing, takže původní majitel věc i nadále užívá jako nájemce a průběžně splácí. Po řádném splacení se pak stává majitelem věci zpět. Účelem zpětného leasingu je získat aktuálně potřebnou hotovost.

Zpětný leasing může být používán i jako ochrana majetku před hrozícími exekucemi a věřiteli.[zdroj?] Pokud totiž dlužník převede svůj majetek na třetí subjekt, věřitelé se obtížněji domáhají úhrady svých dluhů.

Poskytovatelé zpětného leasingu v Česku:
NOVA leasing
UNIleasing

Operativní leasing
Operativní leasing (dále jen OL) se od finančního leasingu (dále jen FL) liší zejména tím, že předmět nájmu (nejčastěji vozidlo) zůstává ve vlastnictví leasingové společnosti i po skončení smlouvy. To umožňuje leasingovým společnostem započítat do splátek pouze rozdíl mezi pořizovací a zůstatkovou hodnotou předmětu nájmu. Díky tomu klient během leasingu zaplatí pouze reálně amortizovanou část ceny předmětu nájmu. V Česku je OL využíván většinou živnostníky nebo společnostmi – běžní spotřebitelé OL využívají v omezené míře a většinou pouze na vozidla.Operativní leasing vozidel
Minimální délka OL u vozidel není limitována, většinou však 6 měsíců, maximální je 60 měsíců. Nejčastěji volená délka je 36 měsíců. Pro výpočet přesné výše splátky je důležitý i počet km, které klient s vozem během leasingu najezdí. Většina nabídek OL obsahuje roční nájezd v rozpětí 20 – 35 tis. km s tím, že je možné individuálně sjednat vyšší limity nájezdu. Pro období delší jak 12 měsíců se nájezdy sčítají a není podstatné rozdělení nájezdu mezi jednotlivé roky (tzn., že roční limity nemusí být v jednotlivých letech dodrženy, důležité je dodržet celkový stav na konci období OL).

OL se dále dělí na Full service leasing 
– Otevřená kalkulace (FSL-OK) a Full service leasing
– Uzavřená kalkulace (FSL-UK). Při variantě FSL-UK je v ceně splátky (spolu se silniční daní, sdruženým pojištěním a administrativním poplatkem) většinou zahrnut kompletní servis, pneuservis a náhradní vozidlo formou předem pevně definovaných nákladů (paušál). Při variantě FSL-OK jsou technické služby (kompletní servis, pneuservis a náhradní vozidlo) do splátky zahrnuty pouze formou záloh na budoucí reálné výdaje. V průběhu několika posledních let je z hlediska uzavřených smluv u klientů oblíbenější varianta FSL-OK. Pravdou ovšem také je, že výhodnost, popř. nevýhodnost jednotlivých variant je do značné míry závislá na individuálním využívání vozů.

Americký leasing
Americký leasing je forma operativního leasingu většinou užitkových nákladních vozidel, při které se poskytuje vozidlo obvykle včetně paliva a je zahrnut kompletní servis. Při této variantě je zákazníkovi účtována ujetá vzdálenost (km, míle). Vozidlo je vybaveno systémem sledování nebo zvláštním počítadlem kilometrů. V zahraniční tuto formu využívají největší poskytovatelé operativního leasingu ve spolupráci s distributory pohonných hmot. Jedná se tak vlastně o formu vertikální spolupráce: leasingová společnost – dodavatel paliva – provozovatel vozidla. Palivo je obvykle poskytované formou kreditní „palivové“ karty, která umožňuje tankování pouze na vybraných čerpacích stanicích.

Poskytovatelé operativního leasingu v Česku:
s Autoleasing, a.s.
Arval
ČSOB Leasing
ALD Automotive
HertzLease
LeasePlan
SixtLease
Volkswagen Financial Services
GE Money Leasing
Unileasing
Raiffeisen Leasing
Business Lease
Driveto.cz

Operativní vs. finanční leasing
Z hlediska finanční zátěže je pro společnosti s více vozy (3 a více) téměř vždy výhodnější OL. Důvodem jsou jednak flotilové slevy, které leasingové společnosti nabízejí (a které u FL nejsou velmi často aplikovány) a také daňové zvýhodnění (OL se považuje za službu a v současné daňové úpravě je možné, na rozdíl od FL, dávat do daňových odpisů celou splátku OL). U OL vozidel, která jsou poskytována zaměstnancům k soukromému použití, platí také povinnost účtovat soukromé kilometry a odvádět daň za soukromé účely užití. U OL většinou není požadována akontace (tj. vázání fin. prostředků do neziskového majetku společnosti formou zvýšené úvodní splátky). Díky tomu, že vozidlo je v majetku leasingové společnosti a nikoliv klienta, je možné ušetřit na zaměstnávání lidí, kteří se ve společnostech o tyto věci starají (vyřizování pojistných událostí, STK, hlídání servisu, zajišťování náhradních vozů, odprodej ojetých vozů atd.). Tato výhoda silně závisí na počtu vozidel ve fleetu, OL je v tomto výhodnější až od většího počtu vozidel, přičemž na tyto velké vozové parky se soustředí i širší celková nabídka služeb spojených s OL (nejen poskytnutí vozidla a servisního plánu, ale i tankovacích karet, asistenčních služeb a telematiky pro vedení knihy jízd např.).

Díky poslední daňové reformě (ale nejen díky ní) je pro všechny podnikající subjekty většinou výhodnější OL (s výjimkou společností, které chtějí vozy využívat déle než 5 let), zatímco FL je vhodnějším řešením pro soukromé osoby.

Celkový rozdíl ve výhodnosti OL vůči FL je dán:
možností odečtu nákladů na OL do daňově uznatelných výdajů,
efektivnějším rozpuštěním nákladů na provoz vozidel ve srovnání s odpisy majetku (vozidla jsou v odpisové skupině 2),
snížením administrativní zátěže na provoz fleetu,
automatickou náhradou vozidla v případě nepojízdnosti (náhrada vozidla jiným) – tato služba může záviset na rozsahu sjednaných služeb,
dopředu je sjednán rozsah servisního plánu a náklady tak jsou součástí splátek, nikoliv dodatečnými náklady na provoz.

Skladová flotila

Z důvodu situace v ČR s nákazou Covid-19 sjednáme skladovou smlouvu, jedná se pojištění skladových vozidel, která nejsou v současnosti provozována a u kterých zároveň nedošlo k odevzdání RZ do depozita.

Ve skladové smlouvě lze sjednat pouze povinné ručení, za zvýhodněné ceny.

ON-LINE SKLADOVÁ FLOTILA PRO TAHAČ, AUTOBUS, NÁKLADNÍ AUTOMOBIL A OSOBNÍ VŮZ

 

 

Tahač návěsů……………………………6000 Kč / ročně
Autobus MHD …………………………..3000 Kč / ročně
Nákladní automobil nad 3,5 t………3000 Kč / ročně
Speciální automobil…………………..3000 Kč / ročně
Ostatní kategorie………………………1200 Kč / ročně
Osobní vozidla………………………….1200 Kč / ročně

SKLADOVÁ FLOTILA

JAK POJIŠTĚNÍ SJEDNAT, NEBO ZÍSKAT CENOVOU NABÍDKU

Pojistit si vaše vozidla není věda, ale je dobré vše v klidu probrat. Slibujeme, že vás nebudeme zbytečně zdržovat.

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP 2020

Podle údajů České kanceláře pojistitelů přibylo v České republice za první pololetí 2020 celkem 71 399 vozů se sjednaným pojištěním odpovědnosti z provozu vozidla. Celkem je v ČR pojištěno 8 478 081 vozidel.

Počet vozidel ke dni

30.6.2020

zpracováno: 2.7.2020
Allianz pojišťovna 976 400
AXA pojišťovna 469 249
Česká podnik. pojišťovna 1 309 402
ČSOB pojišťovna 710 015
Direct pojišťovna 376 377
Generali Česká pojišťovna
(do 21.12.2019 Česká pojišťovna)
2 323 787
Hasičská vzáj. pojišťovna 64 911
Kooperativa pojišťovna 1 504 026
Pillow pojišťovna 11 344
Slavia pojišťovna 180 092
Uniqa pojišťovna 525 159
Pojišťovna VZP 27 317
LeasePlan Insurance 2
CELKEM 8 478 081

Chcete změnit pojišťovnu?

Povinné ručení musí mít každý, kdo vlastní či provozuje motorové vozidlo. Sjednat si jej je snadné, ale vyvázat se nejde hned. I když už se svítá na lepší časy.

Důležitým termínem je pojem pojistné období. To je časové období, na které se sjednává pojistná smlouva. Toto období je stanoveno v pojistné smlouvě na konkrétní období nebo na dobu neurčitou. Pokud v pojistném období dojde k pojistné události, vzniká pojistiteli povinnost plnit.

Výpověď ke konci pojistného období

Standardně je možné pojistnou smlouvu vypovědět k datu jejího výročí, a to kdykoliv do šesti týdnů před jejím výročím. To musí pojišťovna obdržet vaši výpověď. Pokud tak neučiníte, pojišťovna vám smlouvu automaticky prodlouží. Datum konce pojistného období najdete na zelené kartě nebo ve smlouvě.

§ 2807 Občanského zákoníku

Je-li pojištění ujednáno s běžným pojistným, zaniká pojištění na základě výpovědi pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období; je-li však výpověď doručena druhé straně později než šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období.

Výpověď z důvodu změny vlastníka

V případě prodeje vozidla je potřeba myslet na to, že pojistka nezaniká automaticky, není ani možné ji převést na jiný vůz, pokud si kupujete nový. Pojistku je také nutné platit i v době, kdy auto stojí v autobazaru, dokud nezmění majitele.

V případě prodeje auta pojištění zaniká dnem zaslání kopie smlouvy o prodeji, případně zasláním kopie velkého technického průkazu se záznamem o změně majitele vozidla. Kromě těchto dokumentů musíte pojišťovně zaslat také písemnou výpověď povinného ručení.

V případě, že jste auto právě koupili, a jste tedy novým vlastníkem vozidla, doporučuje se sjednat si povinné ručení co nejdříve. Ideálně v den, kdy jste si auto pořídili. Pokud byste totiž cestou domů z autosalonu či autobazaru s nepojištěným autem bourali, původní pojišťovna vám škodu neuhradí. Sjednání nového pojistného ručení musíte doložit také při přihlášení auta na dopravním inspektorátu.

Na internetu se objevují různé finty a doporučení, jak povinné ručení zrušit, i když vám smlouva nedoběhla a auto neprodáváte. Jednou z nich je sepsání falešné kupní smlouvy. To se ale nemusí vyplatit, protože pojišťovny mohou nahlížet do registru vozidel a ověřit skutečnou změnu vlastníka. Výpověď však akceptovat musí.

Poskytovatelé povinného ručení a výpovědní lhůty

Pojišťovna / Běžná výpovědní doba
Allianz pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
AXA pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Česká podnikatelská pojišťovna / 6 týdnů před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
ČSOB Pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Direct pojišťovna / dohodou kdykoli, třeba ze dne na den
Generali Česká pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Hasičská vzájemná pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Kooperativa pojišťovna / 6 týdnů před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Pillow pojišťovna / 2 týdny před splatností pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční)
Pojišťovna VZP / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
Slavia pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy
UNIQA pojišťovna / 1× ročně, 6 týdnů před výročím smlouvy

Zánik smlouvy z důvodu krádeže

V případě krádeže auta pojištění odpovědnosti z provozu vozidla zaniká jeho odcizením. Někdy ale není možné tuto dobu přesně určit (třeba ze záznamů pouličních kamer). Pak se považuje vozidlo za odcizené, jakmile Policie ČR přijme oznámení o jeho krádeži.

Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

V tomto případě musíte pojišťovně zaslat kopii velkého technického průkazu se záznamem o vyřazení vozidla či záznamem o dočasném vyřazení vozidla z evidence. Státní poznávací značku (SPZ) v tomto případě ukládáte do depozitu. Na základě potvrzení o odevzdání SPZ poté vypovíte pojistnou smlouvu. Pozor, pojistná smlouva může zaniknout i v případě uložení SPZ do depozita pouze na 1 den.

Dočasné vyřazení vozidla z registru se automaticky provádí na 12 po sobě jdoucích měsíců. Vozidlo, jehož registrační značky jsou uloženy v depozitu, nesmí na silnici. Můžete s ním však provádět některé úkony, jako je například prodej vozidla a jeho převod na nového vlastníka nebo změna sídla / trvalého bydliště vlastníka.

Další možnosti výpovědi

Pojistnou smlouvu o povinném ručení je možné vypovědět také z dalších důvodů, které by měly být uvedeny ve smluvních podmínkách:

Do dvou měsíců po uzavření smlouvy

Po sjednání povinného ručení máte po dobu dvou měsíců možnost odstoupit od pojistné smlouvy a sjednat si povinné ručení u jiné pojišťovny. Výpovědní lhůta trvá osm dní a začíná ode dne, kdy pojišťovna vaši výpověď obdrží.

V případě pojistných smluv uzavřených formou obchodu na dálku může pojistník bez udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly pojistitelem sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení na žádost pojistníka dojde až po uzavření pojistné smlouvy.

Výpověď dohodou

S pojišťovnou se můžete na výpovědi povinného ručení dohodnout. V písemné žádosti musíte uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Výpověď do dvou měsíců po uzavření lze podat bez udání důvodu. Od podání výpovědi pak běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Zvýšení pojistného

Výpověď kvůli zvýšení pojistného můžete podat do jednoho měsíce od data oznámení zdražení pojistného ručení.

Výpověď do 3 měsíců od pojistné události

Výpověď do tří měsíců od pojistné události můžete podat, pokud se vám nelíbí způsob, jakým vaše pojišťovna událost řešila, a to do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Rozhodující je datum doručení výpovědi. Od tohoto okamžiku začíná běžet výpovědní lhůta trvající jeden měsíc. Pojišťovna vám vrátí přeplatek (tzv. nespotřebované pojistné) na váš účet, případně vám ho zašle poštovní složenkou na vámi uvedenou adresu.

Srovnejte si nabídky povinného ručení

Kalkulačka povinného ručení vám ukáže online nabídky pojišťoven.

Beztrestně vás rychle pustí jen dvě pojišťovny

Pokud ke změně pojišťovny nemáte nějaký zákonný důvod a chcete ji změnit třeba jen proto, že vám nevyhovují její služby, jedinou možností je výpověď tzv. dohodou. Jenže na dohodu musí být minimálně dvě strany se stejným záměrem. A to, že vy chcete odejít, ještě neznamená, že vás pojišťovna dobrovolně pustí. Navrhnout jí to můžete, ale nemusí na to přistoupit.

Výjimkou jsou stále jen dvě pojišťovny, které si na tom postavily byznys plán a umožňují to v podstatě od počátku svého vzniku.

Direct pojišťovna umí ukončit povinné ručení na základě vaší žádosti tak zvaně ze dne na den. Dnes dáte výpověď, zítra smlouva končí. Samozřejmě si to ale s pojišťovnou raději upřesněte, být i jeden den bez platného povinného ručení je velké riziko.

Pillow pojišťovna smlouvu neukončí ze dne na den, ale umí ji ukončit ke každému období platby, výpovědní doba je 2 týdny. Pokud pojištění platíte např. měsíčně, smlouva vám po výpovědi tedy skončí po dvou týdnech. Pokud jste si ale zvolili platbu roční, počkáte si do konce konce toho pojistného roku, takže třeba i rok.

Zdroj: mesec.cz

Pojištění veteránů

VeteránHledáte povinné ručení na veterána? Nechte si zdarma spočítat cenu tohoto pojištění a ušetřete své peníze.

Spočítat povinné ručení veteránů.

Povinné ručení veteránů

Majitelé veteránů mají stejně jako ostatní vlastníci motorových vozidel povinnost ze zákona sjednat povinné ručení. Cena za pojištění veterána je výrazně nižší pokud má atestaci historického vozidla u příslušného veteránského klubu. Za veterána se pokládá vozidlo starší třiceti let.
V případě, že se jedná o veterána bez průkazu historického vozidla, který má obvyklou registrační značku, musí majitel platit běžné povinné ručení za obvyklou cenu.
Pokud je však vozidlo zapsané v registru historických vozidel a má příslušný průkaz, je cena povinného ručení značně snížena – zhruba na čtvrtinu. U takového vozu se však předpokládá pouze omezený provoz na silnicích.

Havarijní pojištění veteránů

Spočítat havarijní pojištění veterána.

Kromě povinného ručení si na veterána můžete sjednat i havarijní pojištění. To se u sjednává formou takzvaného úpisu a vyžaduje odhad ceny veterána soudním znalcem.
I přestože se může zdát, že sjednat si havarijní pojištění na veterána je zbytečné, není dobré to podcenit z důvodu možného rizika odcizení vozu. Doporučujeme vám, proto si na vašeho veterána přinejmenším sjednat připojištění proti krádeži vozidla, které lze již sjednat samostatně pouze k povinnému ručení. Ušetříte tím a nemusíte se obávat finanční škody v případě krádeže.

Facebook   |   Instagram   |   Kontakty   |   Chci zařídit   |   Prověř vůz   |   Pojištění veteránů   |   Veterán   |  Prodej   |   Autobazar

FLOTILA

Proveďte srovnání cen a ušetřete tisíce! Pojištění si můžete sjednat online nebo s naším specialistou na flotily.

 • Flotilové pojištění můžete sjednat již od pěti vozidel
 • Flotilové pojištění mohou využít jak fyzické osoby tak i firmy.
 • Flotilové pojištění zabezpečuje pojistnou ochranu více automobilů v jedné pojistné smlouvě a jednu fakturaci. Předmětem pojistné smlouvy, může být jak pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tak i havarijní pojištění, připojištění, asistence.
 • Flotilové pojištění je známé především z pojištění automobilů. Do jedné pojistné smlouvy, tedy flotily, můžete pojistit neomezené množství aut různých kategorií. V jedné flotilové smlouvě tak můžete mít pojištěn osobní automobil, přívěs za auto, ale stejně tak motocykl či obytný vůz. Ve firemní flotile tak můžete mít pojištěn, jak tahač návěsů tak nákladní automobily nad 3,5t a zbytek osobních aut ve firmě. Flotilové pojištění můžete využít nejenom na většinu kategorií vozidel na veřejné komunikaci, ale stejně tak si můžete pojistit flotilu pracovních strojů (traktor, sklápěč, vysokozdvižné vozíky a zemědělskou techniku).

SJEDNAT POJIŠTĚNÍ ONLINE

 • Zajistíme Vám zcela individuální nabídku.
 • Nabízíme celistvé řešení pro Váš vozový park.
 • Máme více jak patnáctiletou praxi a specialisty na flotilové pojištění.
 • Srovnáme ty nejlepší ceny a zajistíme jednoduchou správu pojištění.
 • Postaráme se za Vás o veškeré papírování.

CO VŠE MŮŽE FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ OBSAHOVAT?

 • Povinné ručení v limitech od 35 milionů Kč (zákonné minimum)
 • Havarijní pojištění All RISK se spoluúčastí od 1% a minimálně 1000 Kč včetně krytí: havárie, odcizení, živlu, vandalismu, požáru a výbuchu.
 • Nadstandardní asistenční služby včetně repatriace vozidla zpět do domovského servisu a náhradního vozidla.
 • Další připojištění jako například pojištění všech skel, úrazové pojištění, havárie při pracovní činnosti, pojištění ceny GAP.

PODLE ČEHO POJIŠŤOVNY POČÍTAJÍ CENU POJIŠTĚNÍ FLOTILY?

 1. Prvním bodem je samozřejmě škodní historie Vaší stávající flotily. Když Vaše vozidla hodně bourají, pojišťovny to dle databáze ČKP (České kanceláře pojistitelů) vědí. Pojišťovna sleduje jak četnost škod, tak i rozsah škod. Pakliže máte vozidla, která bourají málo anebo vůbec či způsobily opravdu malou škodu, dostanete ty nejlepší cenové nabídky.
 2. Hodnota vozidel automobilů, strojů.
 3. Téměř vždy si klienti pojišťují i havarijního riziko. Pro ocenění havarijního pojištění je třeba znát nejenom stejné údaje jako u povinné ručení, ale i přesnou hodnotu Vašich vozidel.
 4. Specializaci Vaší firemní flotily – pojišťovny mají různé sazby pro zemědělské stroje, vozidla převážející nebezpečný náklad (ADR) a stejně tak třeba pro flotilu autobusů.
 5. Rozsah pojistného krytí a asistencí pro Vaši flotilu. U nákladní dopravy by limity měli být co nejvyšší, aby neohrožovaly existenci Vaší firmy při extrémní škodě. Samozřejmě Vás budou zajímat taky poslední trendy v asistenčních službách, které se na trhu extrémně rychle mění a s nimi samozřejmě i rozsah a finální cena za asistenční služby.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY K FLOTILOVÉMU POJIŠTĚNÍ

 • Je možné sjednat flotilové pojištění pro auta, která jsou určeny k prodeji v autobazaru

           Ano, pojištění vozidel stojících na prodejní ploše je možné.

 • Od kolika vozidel si mohu sjednat flotilové pojištění?

           Můžete začít již od tří vozidel.

 • Jak probíhá platba za pojištění například deseti osobních vozidel?

           Pojišťovna Vám vystavuje fakturu za dané pojistné období dle četnosti plateb, kterou jste si zvolili (měsíční, čtvrtletní, pololetní a roční).
Za všechny pojištěná vozidla v daném období Vám vystaví jednu fakturu s jednou částkou.

 • Mohu poptat cenu u své stávající smlouvy online?
           Ano můžete. Pošlete plnou moc k poptání Vaší flotily na pojišťovnách a my Vám velmi rychle zjistíme, zda-li neexistuje lepší pojistné krytí za lepší cenu. Lze vše provést velmi rychle i bez osobní návštěvy.

Jste nespokojen s likvidací škody či postupem asistenční služby u svého stávajícího pojistitele.

 • Jak mohu ukončit svoji stávající smlouvu?

        S výpovědí Vaší stávající smlouvy Vám pomůžeme.

NAPIŠTE NÁM: INFO@FLOTILA.CZ

ZAVOLEJTE NÁM +420607850585

Brno • České Budějovice • Hradec Králové • Jihlava • Karlovy Vary • Liberec • Olomouc • Ostrava • Pardubice • Plzeň • Praha • Třebíč • Ústí nad Labem • Zlín

Jihočeský • Jihomoravský • Karlovarský • Královéhradecký • Liberecký • Moravskoslezský • Olomoucký • Pardubický • Plzeňský • Středočeský • Ústecký • Vysočina • Zlínský

Nejlevnější povinné ručení kalkulačka
Srovnání povinného ručení
Ceny povinného ručení
Cena povinného ručení na auto
Orientační tabulka cen povinného ručení
Orientační tabulka cen povinného ručení
Cena povinného ručení na auto
Povinné ručení
Povinné ručení bonus tabulka
Kalkulačka povinného ručení
Srovnání povinného ručení bez registrace
Nejlevnější povinné ručení
Pojistky na auto
Flotila tahačů
Flotila traktorů
Flotila dopravců
Flotila doprava
Flotila traktor
Flotila traktory
Flotila nákup
Firemní auta
Firemní flotila
Firemní vozy
Autopark
Auto bazar
Pojištění více vozidel
Povinné ručení více vozidel
Pojištění flotily vozidel
Flotilové pojištění vozidel
Autopojištění
Nejlevnější pojištění auta
Nejlevnější povinné ručení kalkulačka
Kalkulačka povinného ručení a havarijního pojištění
Nejvýhodnější povinné a havarijní pojištění
Srovnávač havarijního pojištění
Srovnání havarijního pojištění
Nejlevnější havarijní pojištění
Nejlevnější povinné ručení
Flotila autobusů